Náhradní plnění - Pracovní oděvy, pracovní obuv, pracovní rukavice, treková obuv

KAMENNÝ OBCHOD

Pro naše zákazníky jsme otevřeli obchod s naším sortimentem v obchodní galerii ARKÁDA při hypermarketu TESCO v Prostějově.

pracovní oděvy

Otevírací doba je každý týden od pondělí až do neděle od 9,00 do 20,00 hod.

TAGs

výroba pracovních oděvů, pracovní oděvy, pracovní obuv, pracovní rukavice, treková obuv

RYCHLÝ KONTAKT

sídlo palička

Pěnčín 103, 798 57 Pěnčín
tel.: 582 378 549
e-mail: palicka@palicka.cz

pondělí:  7,00 - 16,30 hod.
úterý:  7,00 - 15,00 hod.
středa: 7,00 - 15,00 hod.
čtvrtek:  7,00 - 16,30 hod.
pátek: 7,00 - 15,00 hod.
sobota: zavřeno
neděle: zavřeno

Náhradní plnění

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb a vyhláška č. 518/2004, kterou se zákon č. 435 provádi, ukládá v § 81 odst. 1 zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci, včetně státních institucí a rozpočtových organizací, zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%.

Povinný podíl zaměstnavatelé plní podle § 81 odst. 2

  • zaměstnáváním občanů se ZPS v pracovním poměru
  • odběrem výrobků, zboží a služeb od zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% zaměstnanců se ZPS
  • odvodem do státního rozpočtu

§ 81 odst. 3 zavádí omezení pro zaměstnavatele, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni státem - nemohou plnit povinný podíl podle odstavce 2 písmene c).

§ 18 Vyhlášky 518 stanovuje odběr výrobků za jednoho nezaměstnaného občana se zdravotním postižením na sedminásobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za I. - III. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené MPSV.

§ 82 Zákona 435 stanovuje odvod za nezaměstnaného občana se zdravotním postižením na 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za I. - III. čtvrtletí roku v němž povinnost vznikla. 

Naše firma PALIČKOVÁ MELÁNIA s.r.o., jako zaměstnavatel více než 50% občanů se zdravotním postižením, je ze zákona podle § 81 odst. 2 písm. b) oprávněna poskytovat svým odběratelům potvrzení o tzv. náhradním plnění, které nahrazuje povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením a tím i povinnost odvádět 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy do státního rozpočtu.

Příklad výpočtu náhradního plnění za rok 2007

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí kalendářního roku 2009 byla Kč 22 896,-. Pokud organizaci chybí jedna osoba se ZP, musí za ni do státního rozpočtu odvést 2,5 násobek průměrné mzdy, tj.: 2,5 x 22 896 = Kč 57 240,-

Jestliže jste zakoupili zboží v hodnotě Kč 160 272,- (sedminásobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za I.- III. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku) od naší firmy, splnili jste tak svoji povinnost zaměstnat jednoho občana se ztíženou pracovní schopností a vaše celkové náklady na toto zboží klesly právě o částku povinného podílu, která je Kč 57 240,- tuto částku jste pak nemuseli do státního rozpočtu odvádět.